HISTORIE KROWN


Kov je jedním z nejsilnějších materiálů v přírodě. Podléhá však také degradaci, hlavně korozi. Otázky ochrany kovů před korozí vznikly bezprostředně po objevu kovových výrobků vyrobených člověkem. V dnešním světě je ochrana kovů před vnějšími faktory jedním z nejdůležitějších vědeckých, technických a ekonomických problémů.
 
To je obzvlášť důležité v průmyslově vyspělých zemích s velkými kovovými rezervami. Ekonomické a ekologické škody na naší planetě, způsobené korozí kovových výrobků, zařízení a konstrukci, jsou nevyčíslitelné. Koroze kovů vede nejen ke ztrátě samotného kovu , k předčasnému selhání drahých a důležitých struktur, ale také k porušení technologických procesů. V některých případech také zapříčiňuje  havarijní situace.
 
Jeden z předních světových výrobců vybavení pro ochranu proti korozi je společnost Krown, která nabízí různé prostředky na ochranu vozidel, strojů a zařízení proti korozi v různých provozních podmínkách.
 

Krown začátek…

V roce 1986 spojila malá skupina automobilových odborníků a specialistů v oboru chemie své síly k vytvoření nové společnosti, jejím cílem bylo vyvinout inovativní produkty na prevenci proti korozi kovů. Výrobky společnosti se používají ve specializovaných antikorozních centrech pro osobní a malé nákladní automobily. Vzhledem k tomu, že při provedení výzkumu věnovali specialisté Krown  velkou pozornost ochraně proti korozi, staly se výrobky společnosti široce uznávané na trhu. Společnost se stala lídrem v oblasti výroby vysoce kvalitních produktů na prevenci proti korozi.

V roce 1997 se rozhodl prezident společnosti Krown Freeman Young vyvinout nový směr v činnosti firmy a v povědomí o značce. V souladu s myšlenkou dalšího růstu bylo na podzim roku 1997 oznámeno otevření nové divize - Krown Industrial.  Jejím hlavním úkolem byla organizace efektivních služeb pro zákazníky průmyslového sektoru tak, aby jim pomohla realizovat účinná opatření k ochraně svého autoparku a zařízení před škodlivými účinky koroze.

V roce 2000 se společnost dealerské sítě Krown  skládala ze 180 center na ošetření aut.  Odborníci společnosti realizovali šest vylepšených produktů, čímž výrazně zlepšili jejich vlastnosti. Do roku 2007 měla síť Krown více než 240 antikorozních center po celé Kanadě a na severu Spojených států. Do této doby vytvářela firma silné partnerství s řadou známých výrobců automobilů za všechny mj. Volvo, Mack, International trucks a další. V současné době čítá síť firmy Krown více než 600 poboček na ošetření automobilů a pokračuje ve svém stabilním vývoji.

Krown dnes...

Pozoruhodný je především fakt, že výrobky společnosti Krown jsou doporučovány Kanadskou automobilovou asociací (CAA) jako jedny z nejhlavnějších prostředků v tomto odvětví. To samo o sobě naznačuje, že produkty této značky si zaslouží plnou pozornost majitelů servisních středisek, automobilů, stejně tak i jejich výrobců.

Díky dlouholetým zkušenostem a nasazení týmu odborníků udělala společnost velký skok v oblasti vývoje inovací na zlepšování svých výrobků. Společnosti Krown se podařilo stát se největším dodavatelem na trhu antikorozních materiálů v Kanadě. Produkty Krown jsou krokem vpřed v oblasti inovací. Během své existence se firma Krown podílela na řadě specializovaných výstav, která se konaly na území Kanady a USA. Během těchto výstav získaly produkty společnosti nejvyšší uznání od odborníků a přitáhly tak pozornost představitelů hlavních automobilových společností, servisních středisek a dalších společností, jejichž práce je nějakým způsobem spojena s ošetřením koroze.

Strategie společnosti ve všech obdobích vývoje byla založena na budování dobrých dlouhodobých vztahů se zákazníky. To se stalo výraznou vizitkou - vysoce kvalitní výrobky jsou vždy doplněny pevným partnerstvím.