ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Každý rok na korozi se ve světě ztrací 20% roční produkce kovu.Problém spočívá nejen ve ztrátě samotného kovu. Ztráty, ke kterým dochází v důsledku koroze je mnohem širší - je to pokles spolehlivosti ocelových konstrukcí,dopravní problémy, výpadky výroby,

havárie vodoprovodu a ropovodu a další problémy.Zvýšení ztrát z korozi spusobuje rozvoj průmyslu, jako je energetika (tepelné a jaderné), doprava (včetně potrubí), hutnictví, chemický prumysl, ropný a chemický průmysl, atd.,a zpřísnění podmínek v kovoprůmyslu a v městském hospodařství.To vše poukazuje na zásadní význam problému boje proti korozi kovů,a s tím i na rostoucí význam vědecké a technické činnosti v této oblasti.

 

Kromě ekonomických ztrát koroze kovů má obrovské škody na životním prostředí.Proto veškerá opatření zaměřená na ochranu proti korozi mechanismy jsou součástí ochrany životního prostředí.Ochranou kovů před korozí, předčasným opotřebením a selháním,Krown šetří zdroje země a snižuje negativní vliv člověka na životní prostředí.

http://krown.msk.ru/company/nature1.jpg

 

Dalším důležitým aspektem v otázce ochrany životního prostředí je šetrnost k životnímu prostředí produktů Krown.

 

Péče o životní prostředí 

Jedním z nejdůležitějších cílů stanovených před vývojáři produktu Krown,je ukol odstranit nebo alespoň minimalizovat dopad na životní prostředí,vyrobky produkované Krown.Dlouholeta studie přivedly k výborným výsledkům - odborníci  Krown vyloučíly NPE ze všech produktů Krown.

 

Zde jsou jen některé z výhod používání výrobků s logem Krown Enviro Friendly:

 

-          Výrobek neobsahuje oxid Nonylfenol-ethylen a oxid alkylfenol-ethylen *

-          Výrobek neobsahuje fosfáty

-          Výrobek neobsahuje VOC

-          Výrobek neobsahuje rozpouštědla

 

Všechny výrobky řady Krown Kleen neobsahuji NPE (nonylfenol ethoxylates), nebo jakýkoli typ AFE (alkyl fenol ethoxylátu).NPE a APE jsou nebezpečné chemické látky, které, bohužel jsou stále součástí mnoha chemických čisticích prostředků.Výzkumy na problém znečišťování ovzduší ukazují, že NPE a APE způsobuji poruchy reprodukce u zvířat a lidí.Ukázalose, že čistírny odpadních vod nejsou schopni účinně odstranit nebo zabránit vstupu nebezpečných látek do životního prostředí.Přičemž ekologicky bezpecných urovní NPE neexistuje.Mnoho kanadských obcí spolu s federálními orgány pracují na snížení používání těchto produktů,a na minimalizaci uniku latek NPE do odpadnich vod.

 

Krown Industrial je účastníkem programu EcoLogo ™ 

EcoLogo ™ je nejuznávanější certifikační značka v Severní Americe. EcoLogo ujišťuje zákazníky - veřejné, firemní a spotřebitelské - že výrobky a služby označené tímto logem splňují nejpřísnější standardy posuzování vlivů na životní prostředí.

EcoLogo Program spádado prvního typu ekoznačení, co jsou definovány v Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO).To znamená, že program porovnává produkty a služby s jinými výrobky ve stejné kategorii, v přísném souladu s kritérii založené na důkazech, které odrážejí celý životní cyklus výrobku.

Značkou EcoLogo se mužou pochlubit pouze ty produkty, které byly testovány na splnění schválených kritérií, podle nezávislé organizace.

Certifikované EcoLogo průmyslové výrobky Krown: Krown KL73 a Krown KP 53.