T40


Poslední novinka Krown - produkt nove generace T40, vytvořený na základě uhlovodíkového vzorce, je dalším prostředkem z řady vysoce výkonných produktů v oblasti boje proti korozi. Jeho předchůdce «T32» byl  vylepšen díky nashromáždění zkušeností odborníků Krown.
 
Díky vysoké přilnavosti ke kovům a hydrofobosti odstraňuje korozi tím, že vytlačí jakoukoli formu vlhkosti a vytvoří ochrannou vrstvu na povrchu kovových prvků. T40 je určen pro drsné prostředí a vozidla, na něž se vztahují vysoká zatížení, a udržuje své vlastnosti v širokém rozsahu teplot. Výjimečně vysoká míra penetrace a přísady inhibitorů umožňují, aby T40 spolehlivě chránil kovové části a mechanismy před různými nežádoucími fyzikálními a chemickými faktory, které mají vliv na vozidla v provozu. Tyto vlastnosti umožňují ošetření venku na hrubý povrch výrobku bez předúpravy. Vzhledem ke své dielektrické vlastnosti (průrazné napětí 40 kV!)  chrání T40 elektrická zařízení automobilu před zkraty a jinými vadami v elektronice, které jsou způsobeny vlhkem, a zabraňuje úniku proudu.
 
Vhodné pro zpracování
·         Svárové spoje
·         Vnitřní dutiny vozidla.
          Kontakty a elektroinstalace.
·         Rámy a spodní části vozidla.
·         Různé typy zařízení, které jsou v provozu venku.
 
Možné aplikace
·         Postřik s pistolí.
·         Sprej
 
Dostupné kapacity
·         sprej
·         4 litry
·         20 litrů
·         205 litrů